Home

PASSEURS D’IMAGES

Un ciné-club proposé par l’ASBL Mémoire d’Auschwitz

(Scroll naar beneden voor de Nederlandstalige tekst)

Des commémorations qui balisent nos calendriers aux voyages mémoriels de plus en plus pratiqués à travers le monde, des impératifs pédagogiques chargés d’intégrer le « devoir de mémoire » aux débats sur l’instrumentalisation des victimes : les questions de mémoire et de témoignage sont de plus en plus présentes dans nos sociétés.Au niveau des Arts, notamment le cinéma, les manifestations et les activités mémorielles sont deplus en plus intenses et remarquables.

Bruxelles est une ville cinématographique importante, elle occupe actuellement la 7ème  place au classement mondial des « villes de cinéma ».

La Fondation Auschwitz a été créée en 1980 par L’Amicale Belge des Ex-Prisonniers Politiques d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie. Pour mener à bien ses projets, elle s’est dotée d’un Centre d’Études et de Documentation : l’ASBL Mémoire d’Auschwitz.

Les deux institutions œuvrent en commun pour promouvoir des recherches scientifiques et pour développer des projets pédagogiques et d’éducation permanente en direction des communautés éducatives et de la société en général.

Avec un cinéclub de qualité, ayant comme fil rouge les histoires d’envahisseurs, d’oppresseurs, de victimes, de résistants et de rescapés, nous pensons pouvoir effectuer notre travail de « passeurs de mémoire » et atteindre ainsi un plus large public.

Chaque édition sera axée autour d’un thème bien précis. Les séances ont lieu au Cinéma AVENTURE : Galerie du Centre – rue des Fripiers, 15 – 1000 Bruxelles (voir plan ci-dessous). 

Le prix d’entrée est fixé à 6,00€

Accès métro :

DE BROUCKÈRE (lignes 1 et 5, 3 et 4)

BOURSE (lignes 3 et 4)

GARE CENTRALE (lignes 1 et 5)

Accès bus : lignes 29, 47, 48, 66, 71, 86, 88 et 95

Accès train : GARE CENTRALE

Parkings gardés :

Parking Grand-Place – Rue Marché aux Herbes, 104

Parking Écuyer – Rue de l’Écuyer, 11/17

Parking 58 – Rue de l’Évêque, 1

Parking Monnaie – Place de la Monnaie, 25

Parking de Brouckère – Place de Brouckère

aventureplansite

VERDOKEN BEELDEN

Een filmclub die u wordt voorgesteld door de vzw Auschwitz in Gedachtenis

Onze agenda’s staan vol met herdenkingsplechtigheden en wereldwijd worden talrijke herinneringsreizen georganiseerd. Van pedagogische initiatieven die meer en meer de “plicht tot herinneren” integreren tot debatten rond de exploitatie van de slachtoffers: de kwesties van herinnering en getuigenis zijn in toenemende mate aanwezig in onze samenleving.

Op het gebied van de Kunsten, in het bijzonder film, wordt de herdenkingsfactor steeds intenser en opmerkelijker. Brussel staat genoteerd op de zevende plaats op de wereldranglijst van “bioscoopsteden”. Cinefielen kunnen er dan ook hun hartje ophalen.

De Stichting Auschwitz werd in 1980 opgericht door de Belgische Vriendenkring van Gewezen Politieke Gevangenen van Auschwitz-Birkenau, Kampen en Gevangenissen van Silezië. Om haar projecten te verwezenlijken heeft de Stichting zich voorzien van een Centrum voor Studie en Documentatie, de vzw Auschwitz in Gedachtenis. De twee instellingen beijveren gezamenlijk om enerzijds wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en anderzijds om pedagogische projecten, ten behoeve van educatieve instellingen in het bijzonder en van de samenleving in het algemeen, te ontwikkelen.

Met een kwaliteitsfilmclub met als rode draad bezetting, onderdrukking, beulen en slachtoffers, verzet en overlevenden, zijn wij van mening ons werk als “overdragers van de herinnering” nog beter te kunnen uitvoeren en een breder publiek te kunnen bereiken.

Elke editie zal draaien rond een welbepaald théma.

Alle voorstellingen vinden plaats in Cinema AVENTURE : Centrumgalerij – Kleerkopersstraat 15 – 1000 Brussel (zie plan hieronder)

De toegangsprijs is €6,00

Verbinding metro:

DE BROUCKÈRE (lijnen 1 en 5, 3 en 4)

BEURS (lijnen 3 en 4)

CENTRAAL STATION (lijnen 1 en 5)

Verbinding bussen: lijnen 29, 47, 48, 66, 71, 86, 88 en 95

Verbinding trein: CENTRAAL STATION

Bewaakte parkings:

Parking Grand-Place – Grasmarkt 104

Parking Schildknaap – Schildknaapstraat 11/17

Parking 58 – Bisschopsstraat 1

Parking Munt – Muntplein 25

Parking de Brouckère – De Brouckèreplein

aventureplansite